Simposium 4


Transnacionalisme, xarxes migratòries i desenvolupament ací i allí

Responsables: Joan Lacomba Vázquez (joan.lacomba@uv.es) i Carlos Gómez Gil (cgomezgil@ua.es), Universitat d’Alacant.

RESUM

La immigració sostinguda al llarg dels darrers anys al País Valencià ha vingut produint un conjunt de canvis i generant tota una sèrie de vincles, en general encara poc coneguts, que afecten tant als països d’origen com la pròpia societat d’acollida. La immigració ha tocat tots els àmbits de la societat valenciana i ha contribuït al seu desenvolupament econòmic, però també al seu desenvolupament social, cultural i polític. Les xarxes migratòries i la creixent dimensió transnacional de les vides dels immigrants, facilitada en bona part per les noves tecnologies de la comunicació, han permès que aquests puguen viure entre dues societats i beure al mateix temps de móns allunyats geogràficament, però connectats cada volta més. Així hem vist, en el plànol més personal, la configuració de noves famílies transnacionals o, en el plànol més públic, la implicació de les associacions d’immigrants en projectes de desenvolupament en les seues comunitats d’origen, junt amb el clàssic fenomen de l’enviament de remeses monetàries o d’altres, com ara les remeses socials o la creació de noves xarxes comercials i circuits de productes. Totes aquestes noves realitats que connecten l’origen i el destí són objecte d’atenció i debat per part d’aquest simposi.

PROGRAMA DE SESSIONS

Divendres 21 de juliol

9h. Presentació del Simposium. Coordinadors.

Bloc I: Migracions i codesenvolupament

9.30h. Las políticas de codesarrollo en la Comunidad Valenciana: de la oportunidad al oportunismo. Isabel Royo  i Joan Lacomba. . Departament Treball Social. Universitat de València. (Isabel.royo@uv.es; joan.lacomba@uv.es)

9.45h. El capital social en el desarrollo transnacional de las Asociaciones de Migrantes Alexis Cloquell Lozano. Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”. (alex.cloquell@ucv.es). Massimo Alessandra. Universitat de València. (maxalessandra@gmail.com).

 10h. Experiencias de ONGD en el fortalecimiento asociativo migrante. Directorio de la Comunidad Valenciana. Massimo Alessandra i María Fernanda Villacrés. Universidad de Valencia. maxalessandra@gmail.commayfer28@gmail.com

Bloc II: Col.lectius d’immigrants

10.15h. Migrants en moviment: romanesos al País Valencià. Rafael Viruela. Departament de Geografia. Universitat de València. (raviruel@uv.es).

10.30h. Migracions en condicions de privilegi al País Valencià: el cas dels britànics a la Marina Alta. Jordi Giner i Carles X. Simó. Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València. (Jordi.Giner@uv.es ; carles.simo@uv.es)

10.45h. La migración de italianos en Valencia: tendencias y causas de un proceso migratorio emergente. Anna Giulia Ingellis i Fernando Osvaldo Esteban.  Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València. (Giuliana.ingellis@uv.es ; Fernando.esteban@uv.es)

11h. Descans

Bloc III. Les noves mobilitats

11.15h. Transformaciones en la movilidad laboral cualificada española tras la crisis. Del cosmopolitanismo a la precariedad de la expatriación en el norte de Argelia. María Jesús Cabezón Fernández. Estudiante de doctorado. Universidad de Alicante. (majef@outlook.es)

11.30h. Periodistas inmigrantes: precariedad, discriminación y democratización del espacio mediático. Alicia Ferrández Ferrer. Departamento de Humanidades Contemporáneas, Universidad de Alicante (aliciaff@hotmail.com / Alicia.ferrandez@ua.es).

11.45h. Conclusions del Simposium

Anuncios