Simposium 3


Polítiques públiques, participació i associacionisme. Integració i intervenció social

Responsables: Ángeles Solanes Corella (angeles.solanes@uv.es) i Clemente Penalva (clemente.penalva@ua.es), Universitat d’Alacant.

RESUM

La diversitat que caracteritza les actuals societats, i que necessàriament seguirà augmentant en el futur, fa que les polítiques públiques dels Estats democràtics no puguin romandre alienes al que la multiculturalitat comporta. La implementació des de les Administracions Públiques de mesures que fomentin la inserció i la integració bidireccional amb les persones immigrants és, en aquest context, essencial. En un Estat descentralitzat com l’espanyol apel·lar a la construcció de la convivència en la realitat plural exigeix reflexionar sobre les polítiques autonòmiques i locals, però també analitzar el paper que exerceixen altres actors. En aquest segon nivell, és fonamental la reivindicació de la participació com a dret, en la seva dimensió política i cívica, i de l’associacionisme, sense oblidar la funció crucial que exerceixen les organitzacions socials en el desenvolupament d’estratègies sectorials que fomentin la cohesió. 

PROGRAMA DE SESSIONS

Dijous dia 20 de juliol

12,00-12,15 h. Los Planes Locales de Integración de los Inmigrantes como buenas prácticas de inserción de las personas inmigrantes: el caso del Alto Turia (La Serrania). Eliseu Martínez Muñoz (eliseo.martinez@uv.es).

12,20 – 12-35 h. Evolución del acceso a la asistencia sanitaria del vecindario romá en Valencia. Miguel Monsell Liern. Antropólogo y trabajador social (monsell.miguel@gmail.com)

12,40 – 12,55 h. Evolución de las políticas locales de inmigración del Ayuntamiento de Valencia: el Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad. Felipe Alcala Santaella. Sociólogo. Ayuntamiento de Valencia (felipealcala00@hotmail.com)

Jesus Yébenes. Sociólogo. Ayuntamiento de Valencia. (mjyebenes@valencia.es). Dolores Atienza. Técnico CAI. Ayuntamiento de Valencia.

13,00-13,15 h.

Racismo, Neorracismo y Racismo Institucional: la barbarie de Europa. Ana I. Fornés Constán. València Acull/València Acoge y Universitat Jaume I (nodiscriminacion.valencia@redacoge.org)

13,20 -13,35 h. ¿Hacia dónde deben ir las políticas locales de integración de las personas inmigrantes en la Comunidad Valenciana?. Ana Sales Ten. Departament de Treball Social. Universitat de València (ana.sales@uv.es).

 13,40 – 14,00 h. Col·loqui sobre les comunicacions de la sessió

Sessió de vesprada. Participació, associacionisme i integració

16,30-16,45h. El fenómeno migratorio chino en la ciudad de Valencia en el actual contexto de globalización y neoliberalismo económico. Teresa Vicente Rabanaque. Secretaria Associació Valenciana d’Antropologia (trabanaque@live.com).

16,50 -17,05 h. Participación e implicación de los padres y madres de origen inmigrante en la Escuela. Gloria Cano (calglo90@gmail.com).

17,10-17,25h. Los partidos trasnacionales en España y su articulación local. Antonio Alaminos y Clemente Penalva. Departament de Sociologia II. Universitat d’Alacant. (alaminos@ua.es ; clemente.penalva@gmail.com)

17,30- 17,45h. Las carreras políticas de los candidatos extranjeros en elecciones locales en España. Antonio Alaminos y Clemente Penalva. Departament de Sociologia II. Universitat d’Alacant. (alaminos@ua.es ; clemente.penalva@gmail.com)

17,50-18,05 h. Haciendo visible lo invisible: protagonismo y empoderamiento de las refugiadas colombianas en la acción colectiva en la defensa de derechos. Elena Mut Montalvà. Departament de Treball Social. Universitat de València. (elena.mut@uv.es)

 18,10 – 18,30 h. Col·loqui sobre les comunicacions de la sessió i cloenda

Anuncios