Simposium 2


Gènere, migracions i refugi. Segones generacions i perspectiva de gènere

Responsables: Erika Massanet (erika.masanet@uv.es) i Elena Mut (elena.mut@uv.es) Universitat de València.

RESUM

Paral·lelament a l’increment de les migracions al País Valencià, les dones també s’han convertit en agents actius i visibles en aquests processos migratoris, al mateix temps que la seua rellevància a la societat valenciana es cada vegada més notòria. Així mateix, després de més de dues dècades d’una significativa migració al País Valencià es important abordar i reflexionar al voltant del processos d’inclusió i exclusió de les segones generacions al nostre territori. Els temes de debat i reflexió d’aquest simposi seran: Migració i refugi des de la perspectiva de gènere. Associacionisme i participació social i política de dones immigrades i refugiades. Xarxes socials i transnacionalisme. Relacions laborals des de la perspectiva de gènere, conseqüències i estratègies de les dones davant la crisi. Polítiques públiques de migració i refugi des de la perspectiva de gènere. Gènere, interculturalitat i migracions. Feminisme, migració i refugi. Drets Humans i ciutadania des de la perspectiva de gènere; Procés de construcció de la identitat en segones generacions i en dones immigrades i refugiades. Processos d’inclusió i exclusió a les societats de recepció. Segones generacions: educació, socialització i integració; transició al mercat laboral  i programes d’intervenció socioeducativa i laboral. Maternitat transnacional: discursos, estereotips i pràctiques.

PROGRAMA DE SESSIONS

Divendres 21 de juliol

9h. Presentació del simpòsium. Coordinadores

9:15 h. Lecturas de género: la inserción laboral de las mujeres migrantes colombianas en la Comunidad de Valencia a través de la prensa. Victoria Bazurto.  (vickybazurto@gmail.com).

9:30 h. Políticas de representación en los medios de comunicación de minorías migrantes. Género, identidad y derechos en el campo transnacional. Gregory Dallemagne*, Alicia Ferrández Ferrer**, Lucía Echevarría Vecino* .  (aliciaff@hotmail.com / Alicia.ferrandez@ua.es* Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español, Universidad de Madrid. ** Departamento de Humanidades Contemporaneas, Universidad de Alicante.

9:45 h. La violencia de género en la historia de vida de las mujeres migrantes. Gabriela Moriana. (gabriela.moriana@uv.es).

Departament de Treball Social. Universitat de València.

10 h. Debat

10:15 h. La integración de las hijas e hijos de familias inmigrantes en la ciudad de Valencia. Silvia Villa Marzo, Socióloga (vimarsil90@gmail.com), María del Mar Caturla, Socióloga (mar_cb91@hotmail.com), Itziar Gil Carceller, Socióloga (itziarce@gmail.com), Carolina López Villarroel, Socióloga – (calovi22@gmail.com), Sonia Sales Belenguer, Socióloga (s.sales.belenguer@gmail.com)

10:30 h. “Efectos de la crisis económica en el proceso migratorio de las mujeres bolivianas y venezolanas en la ciudad de Valencia”. Norma Aguilar Almao (ngarcía14@yahoo.es). Venenval solidaria, Venezolanos en Valencia.

10:45 h. Les famílies romaneses de La Punta des d’una perspectiva de gènere. Jéssica Pérez Miralles (jesspemi154@gmail.com)

11 h. Debat i conclusions del simposi.

Anuncios