Simposium 1


Les transformacions de les nostres ciutats, del territori i del mercat de treball

Responsables: Jordi Giner (jordi.giner@uv.es), Andrés Piqueras (piqueraa@fis.uji.es), Universitat Jaume I de Castelló i Francisco Torres (francisco.torres@uv.es).

RESUM

La immigració al País Valencià ha transformat les nostres ciutats i pobles, el territori, l’estructura productiva i el mercat de treball. Els immigrants laborals s’assentaren en les grans ciutats i la costa per a, desprès, estendre’s a les comarques de l’interior i els municipis rurals. Els MIR, migrants internacionals de retir, molts concentrats a la costa i sovint amb urbanitzacions pròpies també han conegut una major presència al rerepaís. Als darrers anys, s’ha modificat la distribució residencial dels immigrants a les ciutats, des dels barris de recepció a altres. Per altra part, la crisi econòmica ha tingut impactes sobre l’habitatge immigrant i, en no pocs casos, ha suposat un retrocés en les millores anteriorment aconseguides. Igualment, ens interessa constatar la convivència als espais públics i altres aspectes significatius de la sociabilitat. Tots aquests aspectes tenen especifitats, segons els tipus de migracions i de territori. Així, hem conegut un augment de la immigració a les zones rurals en les quals hem passat del treballador temporer a l’arrelament de famílies.

PROGRAMA DE SESSIONS

Dijous 20 de juliol

12 h. Presentació del simpòsium. Coordinadors.

Bloc I: Immigració i canvis urbans i territorials

12:15 h. La inserció urbana de migrants estrangers com a procés multidimensional i amb diversos nivells: aportacions al debat a partir del cas de València

Albert Moncusí Ferré (Departament de Sociologia i Antropologia Social, Universitat de València). Albert.Moncusi@uv.es

12:30 h. El paper de les migracions internacionals de retirats en l’expansió urbana al País Valencià Joan Carles Membrado Tena  (Departament de Geografia, Universitat de València). Joan.Membrado@uv.es

12:45 h. Espacios públicos de uso etnificado en la ciudad de Valencia. MªJesús Felipe Tio. (Concejalia de Servicios Sociales. Ayuntamiento de Valencia). sccestudiosyp@valencia.es, Anaïs Sahun Claveria. Socióloga.  asacla87@gmail.com, Anaïs Sahun Claveria. Socióloga.  asacla87@gmail.com, Marta Gallo Payá. Socióloga marta07gallo@gmail.com.

13 h. Envers la complexa detecció de la islamofòbia. Un estudi al barri d’Els Orriols (València). Marta Vela. martavelaber@gmail.com

13:15 h. Estrategias de vida del colectivo romá en un territorio urbano: las familias del barrio de La Punta en la ciudad de Valencia. Jessica Pérez Miralles – estudiante del Grado en Sociología (jesspemi154@gmail.com), Juan González Morcillo – Grado en Sociología (gonmor@alumni.uv.es), Laura Cebrián López – estudiante del Grado en Sociología (lauralcl94@gmail.com)

13:30. Debat sobre el bloc 1.

Bloc 2: Immigrants i transformacions al mercat de treball

16: 30 h. Immigrants estrangers que treballen com aparcacotxes a València: buscar-se la vida en un context difícil. Yaiza Pérez Alonso i Albert Moncusí Ferré. Eixam recerca i Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València (Yaiza.Perez@uv.es) i Albert.Moncusi@uv.es (Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València).

16: 45 h. “Ganándose la vida en el margen”.  Los romá vecinos de Valencia y la “economía informal de la recuperación” Francisco Torres Pérez. Departamento de Sociología y Antropología Social. Universidad de Valencia (francisco.torres@uv.es)

17 h. Migraciones y trabajo en las agriculturas vitivinícolas: la Denominación de Origen Utiel-Requena. María Elena Gadea Montesinos. Universidad de Murcia. (megadea@um.es)

17:15 h. Debat sobre el bloc 2

Bloc 3: Col·lectius i identitats

17: 30 h. Migrantes cubanos en el País Valenciano. Apuntes iniciales para su estudio.

José Vicente Pérez Cosín (Universitat de Valencia) y  Angel Joel Méndez López (Universitat de Valencia) (jose.v.perez@uv.es ; angel.mendez@uv.es)

17: 45 h. La asociación oficial de identidades a partir de la percepción de la movilidad, caso Asociación Rumiñahui. Audelia Hernández López. Maestría: Ciencias en Sociología Rural. Universidad Autónoma Chapingo (hernandez87446 @hotmail.com)

18 h. Debat. Conclusions del simpòsium

Anuncios