Propostes

Presentació de propostes de comunicacions

Se presentaran propostes de comunicacions, un text entre 1.000 i 1.500 paraules, adreçades a un simpòsium. La proposta de comunicació s’adreçarà al correu electrònic del congrés, congresmigracionspv@gmail.com, incloent: títol de la comunicació, simpòsium al qual s’adreça, nom i cognoms de la persona o persones que presenten la comunicació, correu electrònic de contacte, institució d’adscripció.

El termini de propostes ha estat prorrogat fins el dia 15 de juny de 2017

Simpòsiums:

  • Inserció laboral dels immigrants, mercat de treball i estructura productiva etnofragmentada.
  • Les transformacions de les nostres ciutats i del territori.
  • Gènere, migracions i refugi. Segones generacions i perspectiva de gènere.
  • Construcció de l’alteritat, imaginaris sobre els “altres” i racisme. La imatge dels immigrants als mitjans de comunicació.
  • Polítiques públiques i participació. Polítiques autonòmiques i locals d’inserció. Integració i intervenció social. Associacionisme, participació cívica i participació política.
  • Transnacionalisme, xarxes migratòries i desenvolupament ací i allí.

Cada participant podrà presentar fins un màxim de dues comunicacions, una de elles com a primer signant. Els i les responsables dels simpòsium podran presentar una comunicació a un simpòsium diferent del que son responsables.

S’editarà un volum, dins d’una de les col·leccions de l’I Institució Alfons el Magnànim, amb una selecció de ponències i comunicacions presentades. Qui desitge podrà presentar un text, en la data que oportunament s’anunciarà, per a la seua avaluació. 

Anuncios