Objectius

1.- Conèixer les transformacions en la realitat de les migracions al País Valencià als darrers anys, marcats per la crisi i els seus impactes, en els diferents àmbits socials. Captar i aprehendre els nous fenòmens, com l’emigració, i les tendències més importants del nou cicle migratori.

2.- Contribuir a disposar de un diagnòstic actualitzat sobre el procés de inserció dels immigrants al País Valencià que gènere un coneixement útil pels gestors públics, associacions i societat en general.

3.- Conèixer, captar i aprehendre els problemes i entrebancs més importants per a una adequada inserció social dels immigrants i dels seus fills i filles.

4.- Consolidar relacions entre investigadores i investigadores de les universitats valencianes sobre aquest tema i afavorir possibles recerques conjuntes i/o coordinades. 

Anuncios