Inscripcions

Les inscripcions es formalitzaran del 1 de juny al 10 de juliol de 2017. És imprescindible la inscripció i pagament corresponent per a presentar la comunicació i obtenir el corresponent certificat.

  • Comunicants: 40 euros
  • Comunicants socis de l’Associació Valenciana d’Antropologia, AVA, i de l’Associació Valenciana de Sociologia, AVS: 20 euros
  • Comunicants aturats / aturades: 10 euros
  • Assistents, acreditats amb certificat: 10 euros
  • Els estudiants de doctorat i de màster de la Facultat de Ciències Socials de la UVEG tenen inscripció gratuïta.

Per a inscriure’s cal:

  1. Fer un ingrés en el compte corrent ES68 3159 0058 0321 9390 6621 especificant en el concepte el nom de qui participarà
  2. Enviar un e-mail a congresmigracionspv@gmail.com indicant Nom i Cognoms, e-mail de contacte i, si escau, condició de comunicant, comunicant soci/sòcia d’AVA o AVS, aturat/da, estudiant/a de doctorat o màster de la Facultat de Ciències Socials o assistent acredita/da. Cal adjuntar al missatge justificant d’ingrès (excepte en el cas dels estudiants de post-grau i doctorat, de la Facultat).

 

 

Anuncios