Presentació


La Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València i La Institució Alfons El Magnànim – centre valencià d’estudis i d’investigació presenten i organitzen el 1r CONGRËS VALENCIÀ DE MIGRACIONS.


Des de fa 30 anys el País Valencià ha estat receptor de migracions internacionals. Els i les immigrants i les seues famílies s’han assentant a la nostra terra, constitueixen una part de la població  i  són decisius pel nostre futur. Amb la crisis iniciada en 2008 i les polítiques d’austeritat aplicades es va donar pas a un nou cicle migratori marcat per la restricció d’entrades i l’augment d’emigracions, tant dels estrangers residents com dels nacionals. Tanmateix, la gran majoria d’immigrants han afrontat la crisi ací amb una desestabilització del seu procés de inserció amb condicions socials més difícils, com altres sectors de les classes populars valencianes.

Tenim una diversitat de estudis i un bon coneixement de la primera etapa d’aquest procés, fins la crisis. Pel que fa al nostre coneixement dels darrers anys, dels impactes de la crisi i dels nous fenòmens, com l’emigració, comptem amb alguns estudis sectorials però no disposem encara d’una visió de conjunt d’aquests tipus de processos als darrers anys.

Els i les científiques socials especialitzats en migracions al País Valencià hem de millorar en la coordinació i el coneixement de les diferents línies d’estudi i recerca dels diversos grups i/o investigadors, per a ampliar l’abast del nostre treball i les aportacions que pugem realitzar.  

Aquest congrés es dirigeix a sociòlegs i sociòlogues, antropòlegs i antropòlogues, treballadors i treballadores socials i científics i científiques socials d’altres disciplines (geografia, dret, economia…) amb treballs sobre el País Valencià que destaquen la vessant social i les transformacions als darrers anys.


Anuncios